آچار سرویس تصفیه آب خانگی


-مشخصات کلی:
-نوع دستگاه: آچار های مخصوص سرویس دستگاه تصفیه آب خانگی
-وزن: 0.2 کیلوگرم
-سایر مشخصات:
-سایر ویژگی ها:
-شامل ، یک عدد آچار مخصوص تعویض فیلتر های مراحل یک ، دو و سه دستگاه تصفیه آب و یک عدد آچار مخصوص تعویض فیلتر مرحله چهارم (ممبران)
15,000 تومان